Atık Kabul Koşulları

Atık Kabul Koşulları

*Patlayıcı Maddeler, Radyoaktif Atıklar, Mezbaha Atıkları, tıbbi atıklar tesisimize kabul edilmemektedir.

*Lisans kapsamında tanımı ve kodu belirtilmeyen atıklar kabul edilmemektedir.

*Lisans kapsamında olmakla beraber inceleme ve analiz sonucu uygun bulunmayan atıklar kabul edilmemektedir.

Tarafınızdan beyan edilen atıklar, aşağıdaki koşullar yerine getirildiği taktirde tesisimizde, geri dönüşüm işlemine tabi tutulacaktır. Tesislerimize atık kabulü hafta içi ve Cumartesi 08.00-l7.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Belirtilen saatlerin dışında atık gönderilmesi durumunda atık kabul edilmeyecektir.

* Atık gönderilirken dikkat edilecek hususlar

Taşıma şekli: Taşıma işlemi ve bedeli anlaşmaya göre firmamıza yada atık çıkaran firmaya ait olmak üzere, Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre tehlikeli atık sınıfına giren atıklar, Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda tehlikeli atık taşıma lisansı olan araçlarla sevk edilmelidir. Taşıma sırasında aracın tehlikeli atık taşıma lisans belgesi, sürücü eğitim sertifikası, gönderilen her atık tipi için ayrı olmak üzere firmanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden atık çıkaran firma tarafından alınacak Ulusal Atık Taşıma Formu , sevk irsaliyesi ve atık etiketi doldurularak atığı taşıyan araç ile gönderilecektir.