Atık Etiket Örneği

Atık Etiket Örneği

*Atık üreticisi firma, atığını gönderirken her bir ambalajı burada belirtildiği şekilde eksiksiz doldurmalıdır.Etiket, dış ortamdan zarar görmeyecek şekilde hazırlanarak kullanılmalıdır.

Atık Etiketi Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler

1- Atığın kaynaklandığı firmanın adı.

2- Atığın kaynaklandığı firmanın adresi.

3- Atık çıkaran firmada çevre ve atıklardan sorumlu kişi, imza ve kaşe.

4- Atığın adı ve kodu(Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-7 Tehlikeli Atık Listesinde belirtilen atık kod numarası).

5- Atığın fiziksel özellikleri(Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-9A Ulusal Atık Taşıma Formu Açıklama Kılavuzunda belirtilen şekilde).

6- Atığın rengi(Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-9A Ulusal Atık Taşıma Formu Açıklama Kılavuzunda belirtilen şekilde).

7- Ambalaj ve Konteynır türü ve sayısı(Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-9A Ulusal Atık Taşıma Formu Açıklama Kılavuzunda belirtilen şekilde).

8- Tehlikeli özellik(Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-5 Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri listesinde belirtilen kod no).

9- Risk ibaresi ve Açık ifadesi(Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nde belirtilen risk durumları ve kombinasyonları).

10- Güvenlik ibaresi ve Açık ifadesi(Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nde belirtilen güvenlik tavsiyeleri).

11- Atığın olabilecek risk koşulları.

12- Atığın söndürme ortamı.