Tesise Kabul Edilecek Atık Ve Kodları

Tesise Kabul Edilecek Atık Ve Kodları

Tesisimize kabul ettiğimiz atık kodları ve açıklamaları listelenmiştir. Detaylı bilgi için iletişim bilgilerimiz yada iletişim formu aracılığı ile bilgi alabilirsiniz.

03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler

03 02 04* Anorganik ahşap koruyucu maddeler

03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıkları

07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları

08 01 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar

08 01 17* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar

08 01 19* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar

08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları

08 03 12* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları

08 03 14* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

08 03 16* Atık aşındırma solüsyonları

08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları

08 04 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları

08 04 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları

08 04 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları

08 04 17* Reçine yağı

09 01 03* Çözücü bazlı banyo solüsyonları

12 01 12* Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

14 06 02* Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları

14 06 03* Diğer çözücüler ve çözücü karışımları

14 06 04* Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar

14 06 05* Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar

16 01 13* Fren sıvıları

16 01 14* Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları

16 03 03* Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar

16 03 05* Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar

16 05 07* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar

16 05 08* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar

16 07 09* Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler