Lurec Üst Yönetim Deklarasyonu

Lurec Üst Yönetim Deklarasyonu

LUREC Kalite Kontrol Laboratuvarı olarak bağımsız ve tarafsız olarak hizmet vermeyi, Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Laboratuvarlarımız ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı, Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,  Uluslararası Standartların gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi, Laboratuvarımızda yapılacak olan deneylerle ilgili her türlü deney talebini tarafsız olarak değerlendirmeyi, laboratuvar çalışanlarının ücretlerini yaptıkları deney sayısından veya bu deneylerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, laboratuara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi; Laboratuvarımızın kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını tazmin etmeyi, Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakların temin etmeyi, tüm Laboratuvar personelinin kalite politikasını benimseyerek öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt etmekteyiz.

Genel Müdür
AHMET YASİN BALCI