Laboratuvar Kalite Politikası

Laboratuvar Kalite Politikası

LUREC Kalite Kontrol Laboratuvarının Kalite Politikası; çalışmalarını güncel Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi mesleki teknik uygulama şartlarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri esas alınarak sürdürmektir. Laboratuvarımızın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile deney metod ve standartlarına uygun, en ileri teknolojik deney cihazları kullanmak, müşterilerden gelen deney taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma deneyleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir. Müşterilerimize taahhüt etmiş olduğumuz hizmetin standardını, internet sitemizde beyan etmek çalışma prensibimizdir. Laboratuarımızın amacı; Kalite Yönetim Sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri ortadan kaldırmaktır. Laboratuvar personelinin tamamı; standartlara uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışır ve laboratuvar yönetimi  ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt ederiz.

Genel Müdür
AHMET YASİN BALCI